Thinking Processes

Probleemoplossend denken heeft als bron de Thinking Processes – uit de Theory of Constraints van E. Goldratt. Het is een methode die focus heeft op het doel en op het creeren van draagvlak voor verandering. Het is een analyse instrument en kent vier basisvragen die richting gevend zijn:

• Waarom wil je veranderen?
• Wat te veranderen?
• Waarheen veranderen?
• Hoe te veranderen?

Iedere fase kent haar eigen analyse instrumenten. Het volgen van een denkproces leidt tot nieuwe inzichten en draagvlak voor veranderen. Doorbraken worden ze in de methodiek genoemd. Deze inzichten hebben impact; zowel persoonlijk als op de organisatie van het werk. De analyse leidt tot een onderbouwd beeld van de gewenste situatie, de noodzakelijke voorwaarden en een actieplan.

Wijzer zet de methodiek in in individuele coaching, training en analyse van organisatieprocessen.