Thema-avonden

Deze workshops bieden de gelegenheid om te proeven aan onze werkwijze.  Door middel van muziek en beweging, door stil te zijn en er woorden aan te geven, ontstaat een avond van inspiratie en creatie.

Macht en Onmacht; het thema dit najaar

Woorden die wij veel tegenkomen tijdens coachgesprekken. We gaan een aantal avonden verzorgen waar de deelnemers persoonlijk en met elkaar ontdekken waar voor hen persoonlijk de kracht (en de zwakte) ligt van deze woorden.

  • Macht is een woord met vele gezichten. Het veroorzaakt situaties als in de war geraakte bollen wol.
  • Wat is onmacht? Hoe zit dat bij jou? Wat doet het met jou? Hoe ervaar jij dit? Behulpzaam of Belemmerend?
  • In hoeverre heb je invloed en wordt je beïnvloed door (on)macht?
  • Hoe je jouw machtige of machteloze situatie zelf positief kunt veranderen

Woorden

Macht – Onmacht – Machteloos – Machtigen – Machtig – Machtiging – Overmacht – Bemachtigen – Machtswellusteling – Machtsstrijd – Macht hebben – Machtig op de maag- Macht der gewoon – etc.

Het woord macht kan dus tegen je werken of juist voor je werken. Denk aan:

  1. de pen is machtiger dan het zwaard (=woorden kunnen meer teweeg brengen dan wapens)
  2. eendracht maakt macht. (=wanneer mensen samenwerken kan men veel bereiken)
  3. kennis is macht. (=veel weten kan veel invloed betekenen)
  4. met man en macht iets doen

Macht betekent ook vermogen; invloed hebben.

Wat ligt er binnen je vermogen en wat niet?
Dat klinkt toch al heel anders dan het woord macht.
Dat heeft al gauw een nare bijklank.
Maar het is wat mensen met hun macht doen of juist laten.
En het gaat over of je je machteloos voelt.
Of dat onmachtig bent om iets te veranderen.

Betekenis is persoonlijk

Wat betekenen die woorden voor jou, voor jou persoonlijk.
Hoe raken die jou belangrijke waarden?
Hoe beïnvloeden ze jouw leven, en die van anderen?
Wat is het beeld van macht en onmachtig dat jij hebt?
En wat is het beeld van de ander?

Doel van deze thema-avonden

Deze thema-avonden hebben tot doel om met elkaar stil te staan bij woorden in je eigen leven. Om te ontdekken hoe je invloed hebt op het gevoel en het bijbehorende gedrag. We kunnen je wellicht helpen om weer in beweging te komen en krijg je inzichten waardoor jij  je eigen vermogens kunt aan te wenden om een beter gevoel te krijgen. Dus: Voel jij je machteloos? Kom je iemand tegen die macht over jou heeft of je een machteloos gevoel geeft? Of merk je dat jezelf worstelt met macht hebben en krijgen.

Kom dan naar onze thema-avonden!

Eerdere thema’s

Thema-avond GEDOE & GEDULD

Gedoe staat voor iets wat je niet (meer) wilt. Geduld staat voor een kwaliteit.
Waar heb jij genoeg van?
Als geduld een valkuil wordt en gedoe blijft bestaan,
kost dat energie en het frustreert meer dan ons lief is.
Deze avond komt het kernkwadrant in beweging en dat geeft je inzicht in jouw manier van doen.
Het gaat over kernkwaliteiten, valkuilen en jouw eigen gedoe.
Dit thema gaat over jezelf en over grenzen.

Toegang €12,50  Meld je aan!

Thema LIEF LEF LEEF

Aan de hand van deze 3 woorden, ontdek je hoe je meer krijgt van wat je graag wilt.
• Hoe belangrijk is LIEF(de) voor jouzelf en voor een ander?
• Hoeveel LEF is nodig om een verandering in te gaan?
• Wat betekent LEEF voor jou?

Tijdens deze workshop ben je in de gelegenheid om op een leuke manier te ontdekken hoe je meer of minder van iets kan krijgen.
Toegang €12,50  Meld je aan!

Thema-avonden

Lekker eigenwijs en uitgaande van je eigen wijsheid.
Laat je verrassen door wat muziek, bewegen en woorden je te vertellen hebben.
Alles is al beschikbaar.

kernkwadrant 2

Contactformulier

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.