Het Programma

Draagvlak voor de oplossing

 • Doelstellingen en belangrijke waarden
 • Gewenste resultaten

Is er een probleem?

 • De context waarbinnen een probleem speelt.
 • Waar heb je last van?
 • Feiten en meningen

Wat is het probleem?

 • De logica van het probleem
 • Aan anderen uitleggen wat het echte probleem is

De onderliggende dilemma’s

 • Keuzes maken
 • Aannames vinden

Hoe wil je het wel?

 • Oplossingen toetsen
 • Werken met tussentijdse doelen
 • Omgaan met bezwaren

Groepsgrootte: 8 -16 personen

Duur:  1 x per maand, op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Zie agenda; ongeveer 2 avonden per seizoen