Neuro Linquistisch Programmeren

NLP

NLP staat voor Neuro Linquistisch Programmeren.

De essentie dat mensen leren om zo te communiceren met zichzelf en anderen dat ze de doelen bereiken die ze graag willen bereiken. NLP bestaat uit drie hoofdelementen. Het is op de eerste plaats een model  van de innerlijke beleving. Wat  zijn de gedachten, gevoelens, beelden, verhalen en overtuigingen die achter iemands gedrag liggen? En hoe hangen die met elkaar samen? Op de tweede plaats is NLP een methode om communicatie te verbeteren. Hoe kan iemand de verbinding versterken met verschillende kanten van zichzelf, met anderen en met de systemen waartoe hij behoort? En tenslotte is NLP een methode om vaardigheden overdraagbaar te maken. Iemand kan iets uitzonderlijk goed. Hoe kunnen we dat aan anderen leren?
Ik deed mijn NLP opleiding bij het IEP in Nijmegen. Zij brachten 1981 NLP naar Nederland. zie www.iepdoc.nl
Ik begeleidde bij NLP opleidingen zie: www.newlifepoint.nl

NLP Gezondheid

Gezondheid en vitaliteit is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven – Machteld Huber*
Mijn NLP Health Coach opleiding: zie www.healthcertificationtraining.eu
In deze 20-daagse Health Certification Training, leerde ik dat  je in de context van gezondheid en vitaliteit de veerkracht en de zelfregie van anderen en van mijzelf te vergroten. Gegeven door de beste trainers op dit gebied: Robert Dilts, Suzi Smith, Kris en Tim Hallbom.