Body & Mind Language

Jos Dolstra is de bron van deze methodiek. www.bmli.nl

In de visie van BML is een mens meer dan zijn lichaam, maar biedt juist het lichaam toegang tot dat wat ons werkelijk bezielt en beweegt. De wijze waarop het leven ons heeft gevormd, is terug te zien in onze lichaamshouding. Als kind hebben we, om ons staande te houden, een aanpassing gemaakt in onze manier van denken, voelen, bewegen, uiten, contact maken en grenzen bewaken. Als we uiting geven aan wie we denken te moeten zijn, kunnen we vastlopen in lichamelijke blokkades, eenzijdige denkrichtingen en gevoelens die hiermee samengaan. Als de mens uiting geeft aan wie hij wezenlijk is, ontstaan creativiteit, speelsheid en vitaliteit. BML werkt op de laag van de persoonlijkheid en de ziel.